Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Het IJburg College in Amsterdam heeft twee docenten geschorst omdat ze fouten hebben gemaakt bij het nakijken van eindexamens. De fouten bleken telkens in het voordeel van de leerlingen. De school neemt het incident hoog op. Het contract van beide docenten wordt daarom ook niet verlengd. Dit meldt NOS.

De fouten in het nakijkwerk werden opgemerkt door de tweede corrector die de examens moest controleren. Hem viel op dat de docenten sommige meerkeuzevragen onterecht goed hadden gerekend. Ook antwoorden op sommige open vragen die afweken van de antwoorden op het correctiemodel, rekenden de docenten toch af en toe goed.

Het is niet duidelijk of de docenten opzettelijk foute antwoorden goedkeurden om zo ook zelf als leraar beter uit de bus te komen. Zelf wijten ze hun fouten aan vermoeidheid. De directeur van de school neemt daar geen genoegen mee: "We moeten op docenten kunnen vertrouwen." Het contract van de docenten dat loopt tot 1 augustus wordt daarom niet verlengd. Verder benadrukt dat de leerlingen die het betreft uiteindelijk een juist cijfer hebben gekregen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids