Normal_ontslag

Wanneer je dreigt je baan te verliezen of wanneer je ontslagen wordt, ben je best op de hoogte van jouw rechten en plichten. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat nu precies zit met die opzegtermijn en de WW-uitkering. Bij ambtenaren wijkt dit immers af van het gewone ontslagrecht: hier is het ambtenarenrecht van toepassing, hoewel we hier in de toekomst zeker nog enkele wijzigingen mogen verwachten. 

Redenen voor ontslag

Men denkt soms wel eens dat ambtenaren - en al zeker leraren, gelet op het nijpend lerarentekort- niet of nauwelijks worden ontslagen. “Eenmaal een goed contract en je hebt zekerheid voor de rest van je leven”, zegt men dan. In de praktijk is niets minder waar. Net als in andere sectoren zijn de voornaamste redenen: reorganisaties, afslankingen of functies die vervallen. Ook functioneel ontslag, waarbij je als ongeschikt wordt ervaren, en strafontslag behoren gewoon tot de mogelijkheden.

Rechten en plichten bij ontslag

Vooraleer de werkgever een besluit tot ontslag kan nemen, dient deze vooraf de ambtenaar een zogenaamd voornemen tot ontslag te melden. Als werknemer heb je dan de kans om daarop te reageren met een zienswijze. Indien daarop toch wordt besloten om de werknemer te ontslaan, heeft die laatste een termijn van zes weken om een bezwaar op te maken bij de daarvoor bevoegde instanties. Hierna is ook nog een beroep mogelijk bij de bevoegde rechtbank. Zelfs hoger beroep behoort tot de mogelijkheden. Je hoort het wel al: de expertise en het advies van een jurist arbeidsrecht is hier zeker aangewezen.

In tegenstelling tot ontslag bij ‘gewone’ werknemers, geldt de vaste opzegtermijn niet bij ontslagen ambtenaren. Vaak wordt er voor een redelijke opzegtermijn gekozen (meestal één maand). Ook een ontslagvergoeding behoort tot de mogelijkheden. De ontslagen ambtenaar heeft ten slotte net zoals iedereen recht op een WW-uitkering. Tenminste als je aan de toepasselijke voorwaarden voldoet.

Maar wat bij strafontslag?

Bij een strafontslag heb je net als een ontslagen werknemer heel wat minder rechten en plichten. Zo is toekenning van WW-uitkering na strafontslag eerder ongebruikelijk. Gelukkig worden hierop uitzonderingen gemaakt, maar hiervoor dien je wel een WW aan te vragen. Misschien toch maar even langs gaan bij een jurist?

(Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Flexx van DAS)