Normal_books-2158737__340

Veel docenten in het voortgezet onderwijs houden rekening met verschillen tussen leerlingen, maar vinden dat tegelijkertijd moeilijk. Uit onderzoek van promovenda Saskia Stollman (ICLON) blijkt dat docenten hierin zowel experimenteerruimte als ondersteuning van de school(leiding) nodig hebben. Dit meldt Universiteit Leiden.

Het onderzoek was gericht op het project GUTS, Gedifferentieerd Uitdagen van Talent op School, waarbij leerlingen extra lessen kregen in talentonwikkeling. Stollman onderzocht daarbij welke factoren van invloed zijn op de manier waarop docenten differentiatie toepassen, en hoe zij daarover denken.

Veel docenten bleken op hun eigen manier al bezig zijn met differentiatie, maar geven dat op verschillende manieren vorm. Daarom moet ook de ondersteuning aan de docenten gevarieerd van aanbod zijn. Ook bleek uit onderzoek dat het belangrijk dat docenten ruimte krijgen om te experimenteren met differentiatie. Hiervoor moeten zij wel voldoende steun krijgen van uit de school(leiding).

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids