Normal_vrouw__rekenen__studeren__financieel__moeder__zorgen__studie

Vanaf 1 april kan de Lerarenbeurs weer aangevraagd worden. Met de Lerarenbeurs krijgen bevoegde docenten de mogelijkheid om een bachelor- of masteropleiding te volgen. De beurs is ook beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers. Dit meldt Rijksoverheid.

De lerarenbeurs is voor alle leraren in basisonderwijs en middelbaar onderwijs, maar ook voor docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Docenten kunnen op deze manier hun deskundigheid vergroten of zich specialiseren. De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. De lerarenbeurs bestaat uit 2 subsidies of vergoedingen: maximaal 7000 euro per jaar voor collegegeld  en maximaal 700 euro per jaar voor studiekosten en reiskosten. Daarnaast is er een vergoeding voor de werkgever om studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. 
 
De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst en kan ook aangevraagd worden als de leraar al met de opleiding is begonnen. Voor maximaal 3 jaar kan een lerarenbeurs aangevraagd worden. Deze moet wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor 1 studiejaar wordt toegekend. Leraren die al eerder een lerarenbeurs hebben gehad, krijgen voorrang voor het tweede of derde jaar. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids