Logo_logo_slo_leerplanontwikkeling

SLO start samen met Cito een leernetwerk schrijfvaardigheid Nederlands en Engels in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Leraren met minimaal één examenklas kunnen hieraan meedoen. Dit meldt SLO.

In het leernetwerk verkennen leraren van verschillende scholen gezamenlijk wat een valide manier van toetsing van schrijfvaardigheid is die recht doet aan de doelstellingen van het (schrijf)onderwijs Nederlands en Engels. Ze ontwikkelen schrijfopdrachten die passen bij de geformuleerde doelstellingen/uitgangspunten en verkennen welke vorm(en) van beoordelen passend zijn bij de ontwikkelde taken en de eigen onderwijspraktijk en nemen daarbij ook voorbeelden uit binnen-/buitenland onder de loep.
 
Maximaal 32 leraren (16 per taal) kunnen meedoen. Gestreefd wordt naar een spreiding van docenten over vmbo en havo/vwo. Aanmelden kan tot en met 20 maart bij Mireille Kremer (SLO), m.kremer@slo.nl onder vermelding van naam, vak, naam van de collega met wie u aan het netwerk deelneemt, naam van de school en sector. Meer informatie is te vinden via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids