Normal_werk__laptop__thuis__pc__koffie

“In het kader van het tegengaan van het lerarentekort moet voluit moet worden ingezet op het weer terugleiden van oudere leerkrachten met een uitkering naar het onderwijs. (...) Er ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde zelf, maar ook bij de betreffende schoolbesturen in de regio.” Dit schrijft onderwijsminister Slob naar aanleiding van Kamervragen. 

PvdA-Kamerleden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) hadden schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht van de Telegraaf van 21 december 2017 over honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering.
 
Slob antwoordt hierop dat er vol moet worden ingezet op het terugkrijgen van oudere werkloze leraren naar het onderwijs, maar hij erkent tegelijk dat dit geen gemakkelijke opgave is. “Er zijn namelijk uiteenlopende redenen waarom deze personen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. Daarnaast is er niet altijd een match tussen de regio’s waar deze personen wonen en waarin de tekorten het grootst zijn.” 
 
Wel is de Stichting Participatiefonds primair onderwijs (Pf) bezig met een onderzoek naar in hoeverre oudere werkloze leraren nog een kans hebben om terug te keren op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt door het fonds gewerkt aan een intensivering van de aanpak om deze groep weer terug te krijgen in het onderwijs. “Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde zelf, maar ook bij de betreffende schoolbesturen in de regio om deze groep te betrekken bij het vervullen van vacatures,” vindt Slob.
 
Het kabinet heeft al eerder aangekondigd in te willen zetten op het herplaatsen van werkloze leraren in de klas. Daarvoor is per leraar een scholingsbudget van 2500 euro beschikbaar. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids