Normal_puzzel_puzzelstukjes_fusie_handen

Bestuurder Ton Stierhout is terug op het Friese Nordwin College. Hij was aanvankelijk geschorst, maar na het winnen van het kort geding tegen de Raad van Toezicht mag hij terugkeren. Voorlopig wel zonder beslisbevoegdheid, want naar een oplossing voor dat geschil wordt momenteel nog gezocht. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Volgens Stierhout kan de scholengemeenschap voor groen vmbo en mbo in de toekomst niet zelfstandig voortbestaan, maar moet er worden gefuseerd met het Friesland College en Friese Poort. De Raad van Toezicht van het Nordwin was het niet eens met deze analyses en schorste de bestuurder. Volgens de rechter was die schorsing onterecht, omdat beide partijen niet hebben geprobeerd om gezamenlijk een oplossing te zoeken.

Stierhout keerde na de kerstvakantie terug als bestuurder, maar hij mag nog geen besluiten tot uitvoering brengen met zijn handtekening. Stierhout eist deze bevoegdheid echter terug. Deze week is met de Raad van Toezicht afgesproken dat ook die onenigheid wordt opgelost. Volgens de bestuurder “wordt er gewerkt aan een voorstel dat ook recht doet aan de uitspraak van de rechter.” Omdat de begroting van de scholengemeenschap voor 2018 nog niet is vastgesteld, is er de wens dat die oplossing snel komt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids