Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Zo’n negentig procent van de scholen deden afgelopen dinsdag mee aan de staking en leraren vulden hun dag op allerlei manieren in. De leraren eisten hetzelfde als bij de vorige staking: meer loon en een lagere werkdruk. Echter daalt het begrip van de ouders voor de stakingen en is er zelfs een tegenbeweging in het leven geroepen. Dit melden de Volkskrant en de Verenging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

De steun vanuit de ouders is sinds de vorige staking gedaald van 85 procent naar 62 procent. Initiatiefnemer van de staking Thijs Roovers betwist deze cijfers. “Wij krijgen heel weinig negatieve berichten. Als ouders en leraren ergens op één lijn zitten, is dat we het beste onderwijs voor de kinderen willen.” Als minister Slob zijn besluit niet heroverweegt en aanpast, zal de actiegroep PO in Actie het verzet voortzetten, in de vorm van estafette-acties. “Per maand zijn er dan twee provincies die protestacties gaan doen.” Peter Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs, merkt echter ook op dat de steun afneemt. “Elke volgende staking kost mijn kind een dag onderwijs, redeneert een deel van de ouders. Anderen vragen zich af wat stakingen nog uithalen, nu de minister nee heeft gezegd.”

Een groepje ouders heeft zelfs al de stap gezet om een tegenbeweging te vormen met de naam Ouders in Actie. Deze beweging vindt weliswaar dat iedereen het recht heeft om te staken, maar alleen als de staking goed onderbouwd is en gericht is tegen de juiste partijen. De groep hekelt de kosten waarmee ouders worden opgezadeld, omdat kinderopvang tijdens een staking niet gratis is. Daarnaast zijn ook de kinderen de dupe, omdat zij tijdens de staking kostbare lesuren missen. De beweging heeft een petitie gestart die online kan worden ondertekent. In de petitie staat onder andere dat er niet meer ongecontroleerd geld mag worden gegeven aan scholen en dat er minder regelgeving vanuit de overheid moet komen. Andere punten die worden genoemd, zijn een leerling-leraarratio in de cao en meer betrokkenheid van ouders in het primair onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids