Normal_geld__euro__sparen

Uit een rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat basisscholen de laatste jaren steeds meer financiële reserves hebben. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de schommelingen in de financiering vanuit de overheid. Dat extra geld gaat echter niet naar de leerkrachten zelf. Daarom wordt er volgende week toch opnieuw gestaakt voor een beter salaris. Dat meldt NOS.

Dat scholen geld oppotten is volgens Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond (AOb) goed te begrijpen. Scholen proberen met dat extra geld de bezuinigingen op te vangen. “De ene keer komt er geld bij en de andere keer wordt er bezuinigd”, zegt Sikkes. Dat geld wordt gebruikt voor de aanschaf materiaal als digiborden en computers, terwijl het eigenlijk bedoeld is voor de leerkrachten zelf. Vandaar dat er toch sprake is van een tekort aan geld.

Toch kunnen de lerarensalarissen niet zomaar worden verhoogd met geld uit de reserves, stelt de vertegenwoordiger van de AOb, omdat er dan een tekort ontstaat op andere punten. "Als er zicht komt op een salarisverhoging waarmee basisschoolleerkrachten hetzelfde gaan verdienen als hun collega's in het voortgezet onderwijs, zouden die reserves wel kunnen worden gebruikt als voorfinanciering, zodat de uitbetaling eerder kan beginnen. Maar het grote geld voor die salarisverhoging moet komen uit Den Haag."

De onderwijsbegroting staat vandaag en morgen op de agenda in Den Haag. Daarbij wordt naar alle waarschijnlijkheid ook gesproken over de financiële reserves in het basisonderwijs. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids