Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Het lerarenregister moet van, voor en door de leraar zijn. Om de beroepsgroep centraal te zetten, moet er een duidelijke herstart worden gemaakt. Het register werkt namelijk alleen als het de professionele ontwikkeling van leraren goed ondersteunt. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

De onderwijsministers betreuren het dat er rond de wet beroep leraar de nodige discussie is ontstaan. Want die discussie leidt af van de kern: zorgen voor versterking van de beroepsgroep. Om het register tot een succes te maken moeten beroepsgroep en overheid samen optrekken vanuit wederzijds respect. “De inhoud die de beroepsgroep aan het register geeft, is van doorslaggevend belang. Daarvoor is niet alleen de actieve betrokkenheid van leraren nodig, maar ook het vertrouwen in de beroepsgroep dat deze verantwoordelijkheid bij hen in uitstekende handen is”.
 
Om de beroepsgroep centraal te zetten, moet er een duidelijke herstart worden gemaakt. Daarom krijgt de afvaardiging van 24 leraren meer tijd om een kwaliteitskader neer te kunnen zetten dat echt goed is. Hiermee wordt de deadline van 1 juni 2018 opgeschoven. Het lerarenregister zal wel open gaan vanaf augustus 2018. Leraren kunnen dan alvast een basisportfolio samenstellen. 
 
Ook de aanbevelingen en suggesties van de Onderwijsraad over het lerarenregister zullen meegenomen worden. De raad is bang dat het lerarenregister vooral een “technisch-bureaucratische exercitie” wordt, die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids