Normal_ipad__tablet__onderwijs__docent__leerling__uitleg__ipad_onderwijs__digitaal

Den Haag komt met iets nieuws om het dreigende lerarentekort in het Haagse basisonderwijs tegen te gaan: Klassewerk. Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Dit meldt Klassewerk.

Klassewerk richt zich op drie speerpunten om het lerarentekort het hoofd te bieden. Ten eerste wil de organisatie het imago van het onderwijs verbeteren. Ook wil Klassewerk nauwer overleg met de pabo’s in Den Haag en Leiden, zodat de lerarenopleidingen zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. Daarnaast gaat Klassewerk elf deelprojecten uitvoeren.
 
Voorbeelden van deelprojecten zijn gesprekken met nieuwe partijen die kunnen helpen de vervangingspool te vullen, zoals een gespecialiseerd HR-bureau. Ook kijkt de organisatie naar de mogelijkheid om leraren uit krimpgebieden zoals Limburg en Zeeland naar Den Haag te halen. Andere projecten zijn de werving van zij-instromers, het mobiliseren van de stille reserve, professionalisering van leraren en scholing van schoolleiders. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids