Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

Vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is er momenteel op verschillende manieren overleg gaande met docenten, leerkrachten, systeembeheerders, samenwerkingspartners en andere relaties. Het CvTE reist daarvoor het hele land door en is daarnaast aanwezig op het aanstaande lerarencongres van 6 oktober. Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke gesprekken en bijeenkomsten. Dat meldt het CvTE.

Eind september brachten collega’s van de examenbureaus op Curaçao en Aruba een bezoek aan het CvTE. Tijdens dit werkbezoek zijn ze ook in gesprek gegaan met Cito, DUO en het Nuffic. Jacob Raap, bij het CvTE manager examens voor het Caribisch gebied, spreekt van "een waardevolle week voor het uitwisselen van informatie en het versterken van onze samenwerking."

Op vrijdag 6 oktober is het CvTE aanwezig op het lerarencongres. Marjan Beijering (CvTE) en Anne-Marit Dannijs (Hogeschool Rotterdam) verzorgen daar een workshop over het construeren en screenen van toetsen en examens. De aanmelding voor het congres is inmiddels gesloten.

In oktober verzorgt het CvTE tevens vier informatiebijeenkomsten over de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, die in april/mei 2018 wordt afgenomen. Na een inleidende presentatie over de veranderingen in de Centrale Eindtoets (van papier naar digitaal) zijn er drie rondes met verschillende workshops over adaptiviteit, de nieuwe portal, digitalisering en techniek en planning. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan nog.

Op donderdag 12 oktober vindt de DTT-slotconferentie plaats, als afsluiting van de driejarige pilot met de diagnostische tussentijdse toets. Op deze dag verzamelt het CvTE samen met alle andere betrokkenen de opbrengsten uit de pilot. Ook wordt er bijvoorbeeld vooruitgekeken naar de voortgang van de DTT en wat de toekomst is van formatief toetsen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids