Normal_klas_lokaal_leeg_school_stoelen_tafels

De overgrote meerderheid van de ouders steunt de landelijke staking in het basisonderwijs op 5 oktober. En dat terwijl ouders de meeste last ervaren van alle betrokkenen. Maar liefst 83 procent geeft aan de staking volledig te steunen. Ze tonen begrip voor het besluit om de scholen te sluiten op de Dag van de Leraar. Van ouders mogen leerkrachten hun stemmen in Den Haag laten horen in plaats van voor de klas van hun kinderen te staan. Dit meldt Ouders & Onderwijs.

Dit blijkt uit een grootschalige peiling van Ouders & Onderwijs onder 1.852 ouders. Ouders zien met name de werkdruk binnen het onderwijs als een groot probleem. Bijna 90 procent vindt dat een hele goede reden om te staken. Dat leraren een hoger salaris willen begrijpen ze ook. Ruim drie kwart van de ouders steunt deze financiële motivatie om te staken. Al vinden ze dat een iets minder goede reden om de school een dag te sluiten. De combinatie van beide factoren (hoge werkdruk en laag salaris) maakt de landelijke staking terecht in de ogen van ouders. Een klein gedeelte van de ouders (10 procent) heeft moeite met het sluiten van de scholen. Ze vinden dat kinderen en ouders niet de dupe moeten zijn van de situatie binnen het basisonderwijs.
 
Drie kwart van de ouders ervaart enige last van de staking, maar meer dan de helft (61 procent) vindt die ‘last’ geen echt probleem. Ook wanneer dit voor hen zelf veel praktisch georganiseer of kosten met zich meebrengt. De goede communicatie rondom staking draagt bij aan het begrip van ouders voor de staking.
 
Ouders steunen de staking en willen zich inspannen voor goed onderwijs voor hun kinderen. Ruim 70 procent van de ouders steunt verdere sluiting van de scholen om de gestelde doelen te bereiken. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. 19 procent van de ouders vindt het goed dat ze nog meer gaan staken, maar zou het niet terecht vinden als hun kinderen daardoor nog een dag niet naar school gaan. 
 
Op basis van het draagvlak onder ouders steunt ook Ouders & Onderwijs de staking van leraren op 5 oktober. Echter, Ouders & Onderwijs volgt de ontwikkelen nauw. Ouders en vooral leerlingen mogen niet onnodig benadeeld moeten worden en aan de onderwijstijd mag geen afbreuk worden gedaan. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids