Normal_kind_geld

PO-Front heeft een ultimatumbrief aan de politiek gestuurd met het verzoek om toe te zeggen dat er structureel extra geld wordt geïnvesteerd in het primair onderwijs voor salarisverbetering en verlaging van de werkdruk. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

In de brief vraagt PO-Front, een uniek samenwerkingsverband van actiegroep PO in Actie, de onderwijsbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FVOV en werkgeversorganisatie PO-Raad, om “de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen.” Daarnaast vraagt de organisatie om de aankondiging van vervolgstappen “om daarmee verdere salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk te maken.” Tenslotte wil PO-Front extra financiële maatregelen om de werkdruk tegen te gaan. 500 miljoen euro zou genoeg moeten zijn voor onder andere meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd voor lesvoorbereiding en kleinere klassen.
 
Als er voor 28 september geen schriftelijke toezeggingen heeft ontvangen dan zal de organisatie verdergaan met acties, waaronder de aangekondigde landelijke staking.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids