Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Het ministerie van Onderwijs wil dat de kwaliteit van het onderwijs voor internationale schakelklassen (ISK’s) goed is. Om te inventariseren hoe het met die kwaliteit gesteld is, heeft LOWAN-vo, de ondersteuning voor onderwijs aan nieuwkomers, ervoor gezorgd dat er de afgelopen periode onderzoek is gedaan naar het lesmateriaal voor vluchtelingen in Nederland. Het rapport ‘Vluchtelingen en onderwijs’ van de Onderwijsraad ovre dat onderzoek laat zien dat het ontwikkelen van goed materiaal prioriteit heeft. Dat meldt LOWAN.

Het rapport is geschreven door Schoolinfo. Daarbij is onder andere gekeken naar de databank lesmateriaal op de site van LOWAN. Ook zijn tien ISK’s bevraagd en heeft er een werksessie plaatsgevonden. Voor het onderzoek zijn de volgende centrale vragen gesteld: Welk materiaal is beschikbaar (zowel digitaal als folio)? Welk materiaal wordt er door scholen gebruikt? Welke behoefte hebben ISK’s wat betreft het lesmateriaal en hoe verhoudt die behoefte zich tot het aanbod dat er nu is? Tot slot is de vraag gesteld wat er gedaan kan worden om beter aan die behoefte tegemoet te kunnen komen.

De conlusie van het onderzoek is dat het materiaal dat voor ISK’s gebruikt wordt veelal beperkt en verouderd is. Bovendien blijkt het materiaal lang niet altijd aan te sluiten bij de doelgroep. Wel vinden er bij sommige methodes updates van het lesmateriaal en worden er ook nieuwe materialen ontwikkeld. Lesmateriaal waar docenten momenteel de meeste behoefte aan hebben is materiaal voor analfabeten en materiaal voor LOB en rekenen/wiskunde.

Om aan de behoeften en expertise te voldoen is het van belang dat scholen betrokken worden bij de ontwikkeling van dit nieuwe materiaal. Hierin is een grote rol weggelegd voor de VO-Raad, de Onderwijsraad en uitgeverijen, evenals het ministerie van Onderwijs. De oproep om actie te ondernemen is dan ook dringend.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids