Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

De KNAW pleitte vorige week voor een toename van het aantal academisch geschoolde docenten. Om dat te kunnen bereiken moet echter ook de didactiek in het hoger onderwijs meer aandacht krijgen. Dat stelde voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Rhea van der Dong vorige week in Trouw.

Een docent speelt een behoorlijke rol in de vormgeving van de ontwikkeling van studenten. Volgens Van der Dong leveren docenten daarmee een fundamentele bijdrage aan de samenleving. Docenten in het hoger onderwijs hebben echter lang niet altijd een specifieke opleiding gevolgd om les te kunnen geven. Ook hoeven zij zich niet steeds verder door te ontwikkelen. Er wordt dan ook regelmatig geklaagd over de kwaliteit van deze docenten. Van der Dong stelt dat de docenten hier zelf niets aan kunnen doen, maar dat hun baas hen allerlei andere taken oplegt die voor veel druk zorgen.

Op universiteiten en ook veel hogescholen staat het doen van onderzoek voorop, waardoor het lesgeven op een tweede plan komt. Het verbeteren van de onderwijskwaliteit is lastig, omdat er voor hen niet of nauwelijks kansen zijn om bijscholingen te volgen. Sinds tien jaar moeten docenten een goede basiskwalificatie hebben, maar dat is in de ogen van Van der Dong verre van voldoende. De roep om professionalisering is groot binnen het ISO. Er zijn door schoolbesturen namelijk nog geen concrete stappen gezet om bij te dragen aan het verbeteren van de leskwaliteit van docenten. 

De voorzitter van het ISO pleit er daarom voor dat hogescholen en universiteiten docenten de ruimte geven om zich te laten (bij)scholen. Bovendien moeten docenten die net beginnen goed worden begeleid. Ook zou het volgens haar helpen als docenten elkaars lessen bekijken en elkaar feedback geven. Excellente docenten moeten worden beloond met carrièremogelijkheden. Het ISO zou het liefst een systeem zien waarbij de professionalisering van docenten tijdens hun hele onderwijscarrière gewaarborgd is. Studenten die colleges volgen moeten namelijk kunnen vertrouwen op de deskundigheid van hun docent.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids