Normal_tweede_kamer

Het tekort aan basisschoolleraren dreigt in 2025 op te lopen tot ruim 12 procent. Kamer en bewindslieden zijn het eens dat maatregelen moeten worden genomen, maar wat is de beste aanpak? Dit meldt de Tweede Kamer.

Het is tekenend dat het personeelstekort niet zo groot is in bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, stelt Kwint (SP): daar zijn de salarissen hoger. Het idee van loonsverhoging ligt voor de hand. Het is niet genoeg volgens Van den Hul (PvdA), maar ze is blij dat het kabinet de nullijn heeft losgelaten. Klopt, zegt Dekker, daardoor was er 5 procent loongroei mogelijk in 2015-2016. De staatssecretaris wijst erop dat onderwijzers kunnen doorgroeien naar hogere salarisschalen. Een goede maatregel, vinden Rog (CDA) en Becker. Maar waarom zit pas 26 procent van de leerkrachten daarin, in plaats van de beoogde 40 procent? Schoolbesturen moeten daar meer werk van maken, antwoordt de staatssecretaris. Bussemaker kan niet toezeggen dat de lonen structureel omhooggaan in de komende begroting.
 
Basisschoolleraren zijn nog te vaak bezig met administratie, surveilleren in de pauze of de vaatwasser inruimen, zegt Van Brenk (50PLUS). Volgens Van Meenen (D66) is de werkdruk verlagen de sleutel om het onderwijzersvak aantrekkelijker te maken. Dekker wijst op de Operatie Regels Ruimen, waarmee nu al overbodige regels worden geschrapt en nieuwe bureaucratie wordt voorkomen.
 
Sinds de invoering van hogere taal- en rekenvaardigheidseisen is het aantal nieuwe pabostudenten sterk teruggelopen, constateert Westerveld. Zij vindt de eisen te zwaar en pleit voor gratis bijspijkercursussen tijdens de opleiding. Bisschop (SGP) vraagt de minister de aangescherpte eisen juist te handhaven. Dat doet Bussemaker. Zij wijst op een ondersteuningsprogramma waarmee aspirant-pabostudenten goed worden voorbereid. Bruins (ChristenUnie) ziet te weinig mbo'ers en havisten naar de pabo gaan. Hij denkt dat het taal- en rekenonderwijs in mbo en havo beter moet aansluiten op de pabo. Rog stelt voor om de opleiding te splitsen in een deel voor jongere kinderen en een deel voor oudere kinderen. Hij verwacht dat meer mannen zich dan bij de pabo melden voor de laatste leerweg.
 
Volgens Becker en Kuzu wordt het leraarschap vooral aantrekkelijker als de carrièrekansen worden vergroot. Zij zien dat veel leraren willen doorgroeien tot onderwijsontwikkelaar of onderzoeker en vragen het kabinet dat meer mogelijk te maken. De Kamer stemt 4 juli over de ingediende moties.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids