Normal_euro_geld_betalen__10_

De Subsidieregeling Lerarenbeurs is gepubliceerd. Met de Lerarenbeurs krijgen bevoegde docenten de mogelijkheid om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

De lerarenbeurs is voor alle leraren in basisonderwijs en middelbaar onderwijs, maar ook voor docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Als leraren hieraan meedoen, krijgen zij een subsidie voor studiekosten en collegegeld. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De beurs geldt ook voor een premaster- of schakelprogramma, of voor een postinitiële masteropleiding. Docenten kunnen op deze manier hun deskundigheid vergroten of zich specialiseren.
 
De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst en kan ook aangevraagd worden als de leraar al met de opleiding is begonnen. Voor maximaal 3 jaar kan een lerarenbeurs aangevraagd worden. Deze moet wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor 1 studiejaar wordt toegekend. Leraren die al eerder een lerarenbeurs hebben gehad, krijgen voorrang voor het tweede of derde jaar. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids