Normal_wiskunde_formule_schoolbord_leerling

Migranten met een verblijfstatus en ervaring met lesgeven kunnen vanaf september dit jaar een opleiding tot docent volgen aan de Universiteit Leiden, in de schoolvakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde of Informatica. De lerarenopleiding speciaal voor statushouders is een initiatief van de universiteit in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en The Mobile Educator, een stichting die trainingen verzorgt voor gevluchte onderwijsprofessionals. Dit meldt Universiteit Leiden.

In Nederland is er een tekort aan docenten voor de bètavakken. Statushouders met onderwijservaring inzetten zou kennen helpen dit tekort terug te dringen, menen de initiatiefnemers. De speciale docentenopleiding leidt op voor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid waarmee zij les kunnen geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Om de opleiding te mogen volgen moeten de statushouders (in eigen land) al een universitaire bacheloropleiding afgerond hebben in een bètavak. Deze opleiding moet door DUO zijn goedgekeurd. Ook moeten zij ervaring hebben met lesgeven en de Nederlandse taal voldoende beheersen (minimaal niveau B1).

In het eerste deel van de opleiding komt de onderwijscultuur en -organisatie in Nederland aan bod. Daarna volgt een intensieve taaltraining zodat de studenten het Nederlands beheersen op niveau B2, het minimale niveau om les te mogen geven. Dan zijn de studenten klaar voor de eigenlijke lerarenopleiding met vakken als pedagogiek en didactiek en volgen zij een stage op een middelbare school. Op 15 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst over de opleiding (verplicht voor aanstaande studenten). Meer informatie op www.iclon.nl/lo-statushouders.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids