Normal_athletiek_sport_hardlopen_400_m_aidat

Met ingang van 1 november is historica Marjet Derks als enige van Nederland benoemd tot hoogleraar Sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Sportgeschiedenis gaat voor mij eigenlijk niet over de sport zelf, maar over wat sport ons leert over zaken als identiteit, hiërarchieën of (inter)nationale verhoudingen.” Dit meldt de Radboud Universiteit.

Sport is verweven met politiek en internationale verhoudingen. Niet alleen als statussymbool, maar ook als symbool van eenwording. Die kant van sport als gemene deler op lokaal, nationaal en Europees niveau gaat Derks nader onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de rol van sport in het profileren van steden en landen. De hoeveelheid medailles bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen lijkt steeds belangrijker te worden voor een land. Ook dit wordt onderwerp van onderzoek voor Derks.
 
Sport kan bestaande maatschappelijke grenzen en vooroordelen over mensen doorbreken en veranderen. Ook denkbeelden over vrouwen veranderen langzaam door de sportgeschiedenis heen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids