Normal_school__onderwijs__bord__krijt__boeken

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) is uit de verdiepingscommissie Onderwijs 2032 gestapt. De commissie was ingesteld om het draagvlak onder leraren voor het rapport Onderwijs 2032 te onderzoeken. BON is onder meer van mening dat de gestelde onderzoekstermijn te krap is om verantwoord onderzoek te doen. De Onderwijscoöperatie heeft laten weten verder te gaan met de verdiepingsfase. Dat melden BON en de Onderwijscoöperatie.

Volgens BON bleek het binnen de gestelde onderzoekstermijn niet mogelijk om een goede discussie te voeren over een dergelijke fundamentele curriculumvernieuwing betreffende het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Ook geeft BON aan zich niet langer te kunnen vereenzelvigen met de onderzoeksmethodiek. BON-voorzitter Ad Verbrugge stelt dat hij vooral uit wetenschappelijke overwegingen geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer wenst te dragen voor het rapport van de commissie - ongeacht de uitkomst ervan. Veel leraren hebben volgens hem geen idee van wat hen boven het hoofd hangt. En dat is volgens BON een volstrekt onwenselijke situatie.

BON was wel bereid om zich bij de verdiepingscommissie te voegen, ook al hebben de vereniging zich van het begin af aan verzet tegen de in haar ogen onzalige plannen van Onderwijs 2032. De vereniging vindt de discussie over het curriculum waardevol, maar vindt dat een dergelijke discussie landelijk en breed moet worden opgezet zodat er veel scholen en leraren bij betrokken worden.

De Onderwijscoöperatie heeft laten weten dat de andere organisaties wel door gaan binnen de verdiepingscommissie. “Zij vinden het belangrijk dat het gesprek over het onderwijsprogramma door leraren gevoerd wordt. Het tijdpad is zeer krap, de opgave zeer ingewikkeld, maar de inbreng en positie van leraren is cruciaal”, aldus de Onderwijscoöperatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids