Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Ouderorganisatie Ouders en Onderwijs pleit voor de invoering van een lerarenregister om foute leraren te weren. Een goede registratie kan ervoor zorgen dat een ontuchtzaak, zoals die afgelopen week in Rotterdam aan het licht kwam, niet meer kan voorkomen, vindt de organisatie. Dit meldt NOS.

Ouders en Onderwijs wil een lerarenregister in het leven roepen waarin het verleden van een docent is vastgelegd. Doel hiervan is om te voorkomen dat een docent die eerder de fout is ingegaan, dit nog een keer kan doen. Dit zou zaken zoals in het geval van de Rotterdamse wiskundeleraar moeten voorkomen. Hierin kon een docent ondanks ontslag naar aanleiding van meerder meldingen van ongewenst seksueel gedrag, toch weer op een volgende school aan het werk. 
 
Volgens Ouders en Onderwijs is dit te wijten aan een gat in de registratie. De Onderwijsinspectie wist van de gang van zaken, maar kon naar eigen zeggen niets doen. Na een ontslag kon de man op een nieuwe school gewoon een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, omdat er nooit officieel aangifte tegen hem was gedaan. Er bestaat al wel een lerarenregister, maar deze is meer gericht op de bevordering van de kwaliteiten en ontwikkeling van docenten. Ouders en Onderwijs zou graag willen dat deze op termijn ook wordt gebruikt voor het registeren van zaken als ontucht of misbruik van docenten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids