Normal_leerling_docent_leerkracht

Het aantal leraren in het basisonderwijs dat in een hogere salarisschaal terechtkomt laat een geleidelijke toename zien. Het ministerie van Onderwijs, de PO-Raad en andere sociale partners vinden het belangrijk dat er een diversiteit aan functies bestaat onder basischoolleraren. Het streven is dat uiteindelijk 40 procent van de leraren in de middelste schaal (LB) zal vallen. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

In het basisonderwijs bestaan in principe drie salarisschalen: LA, LB en LC. Reguliere leerkrachten starten in schaal LA. Leerkrachten in het reguliere basisonderwijs kunnen doorstromen naar schaal LB wanneer zij zich specialiseren, bijvoorbeeld als taal- of rekencoördinator, begeleider van hoogbegaafde leerlingen of mentor. De school bepaalt welke opleidingen in aanmerking komen voor een LB schaal. In 2006 werd 98, 7 procent van de basisschoolleraren beloond in schaal LA, 1,2 procent en in schaal LB. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat er meer leerkrachten in schaal LB terechtkomen om zo meer groeimogelijkheden en professionaliteit in het basisonderwijs te creëren. De projectgroep Versterking HR-Beleid/functiemix houdt de voortgang in de gaten.
 
Uit recente cijfers blijkt dat het aantal docenten in schaal LB licht is gestegen, van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Het aantal leraren in schaal LA is afgenomen naar 74,1 procent In het basisonderwijs loopt de doorstroom van leerkrachten daarmee nog achter op de doelstellingen. Het ministerie wil daarom een extra impuls geven aan het versterken van de functiemix. Voor schoolorganisaties worder er daarom in het najaar regionale bijeenkomsten georganiseerd over het inzetten van de functiemix in het personeelsbeleid. Ook is er gratis individuele maatwerkbegeleiding mogelijk bij het professinalieren . Meer informatie op www.functiemix.nl of vul de online vragenlijst in via www.avs.nl. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids