Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Het eindexamen Nederlands is om je diep voor te schamen. Dat schrijft Kees Beekmans, docent Nederlands aan het Colegio Arubano op Aruba, in een opiniestuk in de Volkskrant. Volgens hem durven veel docenten het examen niet eens te maken. Geen docent of scholier is in staat om een tien of zelfs een negen op het examen te halen. 

Beekmans schrijft dat hij zich als leraar medeverantwoordelijk voelt voor het Centraal Schriftelijk Examen. “Dit examen is een ramp. Ik schaam me er zelfs voor, tegenover mijn leerlingen”, laat hij weten. Niemand kan een hoog cijfer op dit examen halen, denkt de leerkracht. Zelfs de docenten Nederlands niet. “Want wat als je er maar een zes voor haalt, of een vijf? Kun je dan wel voor de klas blijven staan?"

Volgens Beekmans is de nadruk in de examens komen te liggen op het doorzien van de structuur van de tekst. Er wordt onder andere gevraagd naar het verband en de functie van alinea's. Beekmans: “Ik heb niks tegen een vraag over de structuur van een tekst, enig inzicht daarin kan geen kwaad. Maar, zoals bij alles, gaat het om de mate waarin. Vragen naar de structuur van de tekst, of wat men daarvoor aanziet, zijn ontaard in zulke verwarrende haarkloverij dat ze een beter begrip van de tekst zelfs in de weg kunnen staan.”

Beekmans stelt dat er volgens hem meerdere antwoorden goed zijn, maar het correctiemodel keurt maar één antwoord goed. “Ik zie nu al op tegen de discussies binnen de sectie, en tegen de wroeging die ik tijdens het nakijken ga voelen, omdat ik antwoorden die ikzelf gaf, fout moet rekenen.”

© Nationale Onderwijsgids