Normal_gymnastiek23534

Er is geen Kamermeerderheid om elke basisschool te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen. Het idee van de VVD zou schoolbesturen (te) veel geld gaan kosten. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat nu onderzoeken hoe hoog de kosten precies zijn als een vakdocent bewegingsonderwijs verplicht wordt gesteld. Dat meldt scholenvereniging VOS/ABB. 

Nu mogen naast vakdocenten ook groepsleerkrachten met een zogenoemde 'brede bevoegdheid' bewegingsonderwijs geven in het basisonderwijs. Dit zijn groepsleerkrachten die – met subsidie – een speciale Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs hebben gevolgd, omdat het pabo-diploma sinds 2005 geen bevoegdheid meer geeft voor gymles. Als het aan de VVD ligt zouden voortaan alleen leerkrachten die de eerstegraads lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (ALO) hebben afgerond nog gymles mogen geven op een basisschool. Volgens VVD-Kamerlid Heerema, indiener van het voorstel, zou dat voor een goede sportbasis voor kinderen moeten zorgen.

VOS/ABB meldt dat uit een evaluatie van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blijkt dat deze een positief effect heeft op de kwaliteit van de gymlessen. Ook blijkt uit dat onderzoek dat schoolbesturen soms om pedagogische redenen zelfs de voorkeur geven aan zo'n groepsleerkracht met brede bevoegdheid boven een vakdocent.

De PO-Raad, de onderwijsvakbonden en de Vereniging Hogescholen gaven in een brief aan de Tweede Kamer het advies om de bestaande werkwijze te behouden en niet mee te gaan met het voorstel van de VVD. De partijen zijn van mening dat het plan van de VVD het huidige gevoerde beleid doorkruist. Leraren hebben namelijk sinds april 2015 de mogelijkheid om door middel van een subsidie, de Lerarenbeurs, de brede bevoegdheid gym te halen. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het hiermee eens.

© Nationale Onderwijsgids