Normal_leraar__docent__juf__onderwijzer__vraag__aardrijkskunde

Ervaren, sterke leraren die toe zijn aan een uitdaging zouden heel goed het lerarenteam op scholen met achterblijvende prestaties kunnen versterken. Coalitiepartijen D66, VVD en SP dienen hiervoor vandaag een initiatiefvoorstel in. Laat leraren weer van elkaar leren, stelt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Dat meldt D66 Amsterdam.

“Als er veel kinderen met achterblijvende prestaties in de klas zitten waarbij extra meters moeten worden gemaakt, is dat keihard werken voor een leraar. Zeker als leerlingen problemen thuis hebben en nauwelijks aandacht of hulp krijgen bij hun huiswerk. Ondersteund worden door een ervaren leraren kan een wereld van verschil betekenen, voor de kinderen in de klas en voor de leraar zelf”, zegt Paternotte.

Het idee komt van de Nationale Denktank en wordt de Lerarenbrigade genoemd. Ervaren en sterke leraren die toe zijn aan een uitdaging gaan twee jaar werken op een zwakkere school. Sommige leraren gaan een eigen klas lesgeven en anderen coachen de bestaande docent door samen les te geven. SP-raadslid Erik Flentge: “Extra handen in de klas zorgen ervoor dat kinderen die dat nodig hebben extra aandacht krijgen. Hierdoor kunnen achterstanden worden weggewerkt. Door samen les te geven kan je ook van elkaar leren, maar op een hele prettige manier. Je staat als leraren onder elkaar op gelijke voet, in plaats van een onderwijsdeskundige die de leraar vertelt hoe het moet.”

Uit vorige versterkingsprogramma’s voor scholen bleek al dat draagvlak binnen het lerarenteam cruciaal is om succesvol een kwaliteitsslag te kunnen maken op een school. De coalitiepartijen benadrukken dan ook dat scholen zelf interesse moeten hebben in de Lerarenbrigade. “Leraren die kiezen om mee te doen aan de Lerarenbrigade hebben een sterke motivatie om een team en het onderwijs te verbeteren. Zodat kinderen die dit het hardst nodig hebben het beste onderwijs krijgen. Maar dan moeten deze leraren wel gemotiveerd verwelkomd worden in het bestaande team. Dat kan alleen als leraren er dus zelf achter staan,” aldus VVD-raadslid Werner Toonk. 

© Nationale Onderwijsgids