Normal_les_klas_leerlingen_juffrouw_docent

Iselinge Hogeschool en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een Academische Werkplaats Onderwijs. Tachtig basisscholen uit Achterhoek en Liemers werken mee aan dit initiatief. De Academische Werkplaats gaat op zoek naar antwoorden op vragen waar docenten in het basisonderwijs tegenaan lopen. Doel is enerzijds de kloof tussen wetenschap en praktijk verkleinen, anderzijds leraren en leraren-in-opleiding leren om praktijkonderzoek te doen. Onderzoekers van de Open Universiteit begeleiden hen daarbij. Dat meldt de Open Universiteit.

De Academische Werkplaats wordt ondergebracht bij Iselinge Hogeschool. De hogeschool werkt in het Samenwerkingsverband Opleiden in School al samen met een groot aantal basisscholen in de regio. Deze basisscholen brengen de onderzoeksvragen in. Daarvoor wordt jaarlijks een denksessie georganiseerd. Doel is om elk jaar een vijftal vragen of problemen te selecteren die op veel scholen spelen. Pabostudenten doen vervolgens onderzoek, begeleid door onderzoekers van de Open Universiteit, om te komen tot een antwoord op de vraag of een aanpak van het probleem. Dit doen ze in nauw overleg met de docent die de vraag heeft ingebracht. Vervolgens gaan de studenten en de onderzoekers met de docent mee naar de school om de aanpak te testen en bij te schaven.

Op 3 februari 2016 wordt de oprichting van deze werkplaats officieel bekrachtigd door Ans van Eijndhoven, directeur Iselinge Hogeschool, Saskia Brand-Gruwel, decaan faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, en Albert Sluiter, voorzitter van de stuurgroep Opleiden in School Graafschap-Achterhoek-Liemers. Eric Besselink, voorzitter van de onderzoeksgroep bij Iselinge Hogeschool, leidt het project. Het verzamelen van de onderzoeksvragen start dit voorjaar zodat in september de eerste reeks onderzoeksprojecten kan starten.

© Nationale Onderwijsgids