Normal_minister_bussemaker_ocw

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft drie nieuwe leden voor de Raad van toezicht van de Open Universiteit benoemd. Per 1 februari 2016 wordt René Smit voorzitter van de Raad van toezicht, als opvolger van Annie Brouwer-Korf van wie de tweede benoemingstermijn dan verstrijkt. De overige leden van de Raad van toezicht zijn Philippe Raets en Jo van Engelen. Dat meldt de Open Universiteit.

René Smit is voorzitter van de Raad van bestuur van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Smit is benoemd tot lid van de Raad van toezicht met ingang van 1 december 2015 en vervult dan de vacature die is ontstaan door het vertrek van Peter Valks op die datum. Verder is hij met ingang van 1 februari 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van toezicht. Hij is dan de opvolger van Annie Brouwer-Korf die dan terugtreedt na het verstrijken van haar tweede benoemingstermijn.

Vanessa Evers is hoogleraar Human Media Interaction bij Universiteit Twente en wetenschappelijk directeur van het DesignLab van de UT. Evers is benoemd als lid van de Raad van toezicht per 1 december 2015 en vervult de vacature die door het vertrek van Marjolein van Asselt is ontstaan.

Ellen de Brabander is senior vice president bij Pepsico en geeft wereldwijd leiding aan R&D op het gebied van voeding. De Brabander is benoemd als lid van de Raad van toezicht per 1 februari 2016 en volgt dan René Smit op die vanaf die datum voorzitter is van de Raad van toezicht.

© Nationale Onderwijsgids