Normal_vlag_duitsland

Vijf Nederlandse universiteiten starten gezamenlijk een nieuw masterprogramma Duits. Met de tweejarige master willen de universiteiten tegemoet komen aan de grote behoefte aan eerstegraads docenten Duits in het voortgezet onderwijs. Middelbare scholen kampen al jaren met een groot tekort aan gekwalificeerde leraren in de taal. De aanwas vanuit de lerarenopleidingen is te gering om de uitstroom van docenten die met pensioen gaan te compenseren. Dit meldt ScienceGuide.

De  nieuwe master start op proefbasis bij de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht. De opleiding richt zich allereerst op studenten met een andere bachelordiploma dan Duitse taal en cultuur. Wel moeten de studenten een minimumniveau aan Duitse taalvaardigheid en kennis van de taal en cultuur in huis hebben. Vanaf september 2016 kunnen studenten instromen in de master. Op dit moment wordt nog gezocht naar docenten voor de opleiding.

Het masterporgramma leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid Duits. Studenten mogen daarmee onder meer lesgeven aan eindexamenleerlingen van het vwo. Het ministerie van Onderwijs steunt het initiatief van de universiteiten. De master wordt opgezet vanuit het actieplan 'Meer goed opgeleide leraren in de schooltalen' dat onderdeel is van de Lerarenagenda 2013-2020.

© Nationale Onderwijsgids