Normal_agressie

Leerkrachten krijgen geregeld te maken met agressief gedrag van leerlingen of ouders. Uit onderzoek door CNV Onderwijs en EenVandaag blijkt dat ruim een kwart van de docenten voorstander is van registratie van dergelijke incidenten. Ruim 70 procent van de ondervraagden denkt dat een school-ouder convenant een goede aanpak zou zijn. Dit melden EenVandaag en CNV Onderwijs.

Het onderzoek is uitgevoerd door het opiniepanel van het tv-programma EenVandaag onder leden van de onderwijsvakbond. Aan het onderzoek deden 950 leraren en 191 schoolleiders uit het primair onderwijs mee. De ondervraagden geven te kennen dat zich op school geregeld incidenten voordoen. Bijna alle docenten hebben ervaring met ouders die partij kiezen voor hun kind of hun deskundigheid in twijfel trekken en met verbaal geweld door ouders. Ruim drie kwart is in de afgelopen twee jaar bedreigd door een ouder. Fysieke agressie komt af en toe voor, in de meeste gevallen gaat het dan om een duw of tik.

Drie kwart van de ondervraagden wil daarom invoering van een verplichte incidentenmonitor. Met dit systeem houdt de school of een vertrouwenspersoon bij welke incidenten wanneer gebeuren, van pesten en bedreigingen tot fysiek geweld. Veel ondervraagden zijn ook voorstander van een school-ouder convenant waarbij wordt vastgelegd wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Tegenstanders van een dergelijke overeenkomst vragen zich af wat de gevolgen zijn als afspraken niet worden nageleefd.

EenVandaag peilde al eerder onder professionals in het voortgezet onderwijs de mening over een incidentenmonitor. Ook toen was een grote meerderheid voor invoering maar een wetsvoorstel hiertoe werd later ingetrokken.

© Nationale Onderwijsgids