Normal_normal_docent2345

Onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven stelt dat in Den Haag in 2018 iedere docent een onderwijsbevoegdheid moet hebben. De wethouder stelt hiervoor 1,5 miljoen ter beschikking. Ook wil de gemeente in datzelfde jaar zes excellente scholen in het basisonderwijs en vier excellente scholen in het middelbaar onderwijs in de stad hebben. Nu heeft de stad nog één excellente basisschool en één excellente middelbare school. Dat meldt Den Haag FM.

Nu blijkt één op de acht docenten in Den Haag die voor de klas staat onbevoegd te zijn. In 2012 heeft de gemeente Den Haag de Lerarenbeurs geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegde leerkrachten meer voor de klas staan. Tussen 2012 en 2014 maakten 143 leerkrachten gebruik van deze beurs. Van de 260 docenten die in januari 2014 nog onbevoegd waren, zijn er inmiddels 202 gaan studeren voor een bevoegdheid.

De gemeente wil doorgaan met de lerarenbeurs en is begonnen met modulen om docenten vakinhoudelijk te versterken. Ook wil de onderwijswethouden in 2018 een ‘blended’ tweede- en eerste graadsopleiding gerealiseerd zien. Dit is een mix tussen hoorcolleges en digitaal leren.

© Nationale Onderwijsgids