Normal_man_vrouw_werk_baan_emancipatie346

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam heeft in 2009 het Charter Talent naar de Top ondertekend. Hierdoor heeft de VU als streefcijfer voor de wetenschappelijke top dat 20 procent hiervan vrouw moet zijn. De universiteit zit op dit moment op 18,6 procent. Dat meldt de VU.

Door het ondertekenen van het Charter Talent naar de Top wordt ingezet om de doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen. Het Nederlandse gemiddelde van vrouwen in de wetenschappelijke top ligt op dit moment op 17,8 procent. Op de VU is nu 42,7 procent van het wetenschappelijke personeel vrouw. De organisatie Charter Talent naar de Top verwacht dat de VU het streefcijfer van 20 procent nog in 2015 gaat behalen.

“We zijn op de goede weg, maar blijvende aandacht voor het benoemen van vrouwelijke wetenschappers aan de top is wenselijk”, zegt rector van de VU, Frank van der Duyn Schouten. Van de Nederlandse universiteiten heeft de VU het hoogste percentage vrouwen in het ondersteunend personeel, namelijk 51,1 procent. Het gemiddelde van alle universiteiten is 36,4 procent. 

© Nationale Onderwijsgids