Logo_logo-ar

(Novum) - Het is niet duidelijk wat scholen doen met de ongeveer 1,2 miljard euro die het kabinet in 2014 beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van leraren. De scholen mogen zelf beslissen hoeveel extra geld zij in de professionalisering steken. Niet bekend is of zij dat ook echt doen, dus is ook niet aan te geven of de kwaliteit van het onderwijs erop vooruit is gegaan.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer woensdag in het jaarlijkse onderzoek naar de uitgaven van ministeries. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs maakte vorig jaar afspraken over de extra investering waarmee leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zich verder kunnen ontwikkelen.

De Rekenkamer wijst erop dat de scholen niet altijd inzicht geven in hun onderwijsprestaties, bijvoorbeeld in hun jaarverslagen, terwijl dat wel mogelijk is.