Logo_onderwijspioniers

Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze docenten, door middel van begeleiding, budget, netwerk en een podium. Voor dit jaar hebben al ruim honderd Onderwijs Pioniers zich aangemeld voor het basis- en middelbaar onderwijs. Het programma is op zoek naar meer inschrijvingen van mbo-docenten. Dit meldt de Onderwijscoöperatie. 

De coöperatie is op zoek naar docenten in het mbo met ideeën over wat er op zijn onderwijsinstelling anders of beter kan. Voor de beste ideeën is een budget van 4.000 euro en ondersteuning in de vorm van coaching, leerbijeenkomsten en peer-feedback. Verspreid in het schooljaar vinden een aantal landelijke bijeenkomsten plaats voor de Pioniers. Op deze dagen wordt ervaring uitgewisseld, van elkaar geleerd en kennis opgedaan.

Aan het einde van het Pioniersjaar presenteren geselecteerde Pioniers hun uitgewerkt ideeën en ervaringen en wordt de Onderwijs Pionierstrofee uitgereikt aan het beste initiatief. Leerkrachten in het mbo kunnen zich nog tot en met 28 april aanmelden via dit formulier.

© Nationale Onderwijsgids