Normal_les_docent_klas_studeren_college

Van 1 april tot 1 juli kunnen docenten in onder andere het hoger beroepsonderwijs een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. Elke docent kan maximaal 7.000 euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de docent studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Dit meldt de Vereniging Hogescholen.

De Lerarenbeurs is dit jaar verruimd om meer docenten in staat te stellen een masteropleiding te volgen. Ook het tijdsbestek voor de aanvraag is verlengd met een maand. Docenten die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding kunnen dit jaar ook een beurs aanvragen voor een masteropleiding. De Lerarenbeurs is aan te vragen via DUO. Hier is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden. 

© Nationale Onderwijsgids