Normal_mbo_leerlingen_koks_horeca

Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat instructeurs uit het middelbaar beroepsonderwijs ook gebruik kunnen maken van een beurs om zich verder te ontwikkelen. De huidige opleidingsbeurs voor onderwijsprofessionals is alleen beschikbaar voor docenten. Dit meldt Telegraaf.

De Lerarenbeurs is bedoeld voor docenten zich willen bijscholen. Instructeurs in het MBO hebben begeleidende taken en geven les onder begeleiding van een docent. Bussemaker wil dat ook zij de kans krijgen om hun vakkennis te verbreden. De Lerarenbeurs moet dan ook voor hen gaan gelden, vindt de minister. Zij deed haar voorstel tijdens het jaarlijkse congres voor leraren uit het mbo afgelopen zondag.

Met de Lerarenbeurs krijgen onderwijsprofessionals geld en tijd om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Hiermee wil de overheid de inzetbaarheid van docenten vergroten en een baan in het onderwijs aantrekkelijker maken.

© Nationale Onderwijsgids