Normal_gymnastiek23534
De VVD, PvdA en SP willen vandaag een motie indienen om een minimum van twee uur bewegingsonderwijs door een bevoegde (vak)leerkracht in het basisonderwijs wettelijk vast te laten leggen. Dit hebben de partijen afgelopen woensdag in het debat over bewegingsonderwijs laten weten. De partijen vinden de huidige afspraken zoals afgesproken in het Bestuursakkoord te vrijblijvend. Dit melden de PO-Raad en de Algemene Onderwijsbond. 
 
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft samen met de PO-Raad een akkoord gesloten over het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. In 2017 moeten alle basisscholen in Nederland minimaal twee uur gymles per week geven, zo is afgesproken. Het liefst wil Dekker dat de scholen drie uur per week bewegingsonderwijs invoeren, maar de eis is vooralsnog twee uur. De gymlessen moeten daarnaast door een bevoegde docent gegeven worden. Lukt dat niet, dan heeft dat financiële gevolgen voor de school. De staatssecretaris heeft namelijk extra geld beschikbaar gesteld en de scholen die over drie jaar niet aan de nieuwe, harde afspraken over bewegingsonderwijs voldoen, kunnen worden gekort op hun budget. De afspraken worden echter niet wettelijk vastgelegd. Volgens Dekker is het niet nodig de eis van twee uur in de wet te zetten, want de scholen hebben er nu financieel belang bij om aan de norm te voldoen.
 
De VVD, PvdA en SP zijn het hier niet mee eens en hebben aangekondigd vandaag een motie in te dienen om de twee-uur-eis wettelijk te verplichten. 400.000 kinderen krijgen momenteel maar één uur gym per week, zo stelde  VVD-Kamerlid Michiel van Veen woensdag in het debat, hoewel er al afspraken gemaakt zijn dat twee uur per week gymles de norm is. Volgens de partijen moeten er daarom strikte regels komen zodat de scholen zich ook echt aan het aantal uren gaan houden. 
 
© Nationale Onderwijsgids