Normal_leerling_middelbare_school_vinger

Ervaren leerkrachten leveren meer onderwijskwaliteit. Dat is in een notendop de conclusie van Sander Gerritsen in zijn proefschrift ‘Essays on the production of Human Capital’. Hij onderzocht het belang van de kwaliteit van de klas voor de leerprestaties van leerlingen en hoe schoolfaciliteiten leerprestaties en keuzegedrag van studenten beïnvloeden. Gerritsen verdedigt zijn proefschrift vrijdag 26 september aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gerritsen deed voor zijn proefschrift vier studies naar aspecten van het basis- en voortgezet onderwijs. Hij stelt dat de kwaliteit van leerkrachten afhangt van hun ervaring en dat verschillen tussen kwaliteit in klassen op hun beurt afhangen van de leraar. Dit blijkt uit zijn onderzoek met tweelingen waarbij het kind dat aan de klassen met de meer ervaren leerkrachten is toegewezen het veel beter doen dan de tweelingbroer of -zus in klassen met minder ervaren leerkrachten.

Verder ziet Gerritsen dat het effect van een jaar lang onderwijs op leerprestaties sterk verschilt tussen landen. Hij stelt dat de huidige notering van een land in internationale ranglijsten, die gebaseerd is op het gemiddelde, een verkeerd beeld kan geven van de kwaliteit van het onderwijssysteem. Dit betekent dat de gebruikelijke, traditionele onderwijsrankings, die vaak de kranten halen, mogelijk misleidend kunnen zijn als kwaliteitsmaatstaf voor het onderwijssysteem.


Ook constateert Gerritsen het verlengen van de leerplicht van 14 naar 15 jaar weliswaar heeft geleid tot een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters (ongeveer twintig procent),  maar dat leerlingen niet meer zijn gaan verdienen of betere kansen op de arbeidsmarkt hebben gekregen. Een hoger opgeleide bevolking via de leerplicht leidt dus niet automatisch tot een hoger inkomen.

© Nationale Onderwijsgids