Normal_teacher

Van het Onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs is 81 procent tevreden over zijn baan. Dat blijkt uit een arbeidsmarktanalyse die ITS heeft uitgevoerd in opdracht van Voion. Onder het onderwijsondersteunend personeel is echter weinig bekend over de scholingsmogelijkheden uit de cao-vo. Dit meldt Voion. 

Ondersteuners zijn vaker tevreden dan het onderwijzend personeel, zo blijkt uit het onderzoek. 81 procent is tevreden over hun baan en 67 procent is tevreden over de organisatie. Voornamelijk de inhoud van het werk, de sfeer en de onderlinge relaties en omgang zijn de redenen voor de tevredenheid. De grootste ontevredenheid komt van de stijl van leidinggeven,werkdruk en salaris. 
 
Scholing onbekend en onbenut 
Onder het OOP is weinig bekendheid over de scholingsmogelijkheden. Het ondersteunend personeel met loonschaal 8 is daarbij minder vaak op de hoogte van de cao-afspraken op het gebied van scholing dan personeel met loonschaal 9 of hoger. 
 
Wel behoefte aan scholing 
Ondanks de onbekendheid geeft het OOP aan behoefte te hebben aan scholing. Deze behoefte blijkt vaak te liggen op een ander vlak dan de door de leiding verplicht gestelde scholing. Slechts 6 procent gaf aan geen behoefte te hebben aan scholing. Hier, zo stellen de onderzoekers, liggen dus mogelijkheden om het onderwijsondersteunend personeel meer te 'empoweren'. 
 
Arbeidsmarktpositie onderwijsondersteunend personeel 
De arbeidsmarktpositie van onderwijsondersteunend personeel is niet slecht, zo blijkt uit de analyse. 
Hoewel de werkgelegenheid voor docenten is gedaald is deze voor het OOP gelijk gebleven, terwijl het leerlingenaantal structureel is gestegen. Uit de analyse blijkt dat 59 procent van het ondersteunend personeel vrouw is en een derde van hen is jonger dan 45 jaar. Het aantal openstaande vacatures is al jarenlang heel klein. 
 
© Nationale Onderwijsgids