Normal_leerling_docent_leerkracht

Leerkrachten die in deeltijd werken geven minder goed onderwijs en halen bovendien de status van het vak naar beneden. Dat zegt hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge van de universiteit van Tilburg. Zij deed haar uitspraken tijdens de Dag van het Onderwijsbestuur, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs. De kritiek van Hooge sloeg in als een bom bij de aanwezige schooldirecteuren, leraren en leden van de medezeggenschapsraden. Dit meldt Trouw.

De Onderwijsinspectie constateerde eerder al dat docenten die in deeltijd werken minder didactische vaardigheden hebben en minder goed kunnen omgaan met verschillen in de klas. Hooge vindt dat scholen en bestuurders zich de kritiek van de onderwijsinspectie flink moeten aantrekken.

In Nederland werkt 35 procent van de leraren in het primair onderwijs in deeltijd. Het merendeel daarvan zijn vrouwen; veertig procent van de juffen werkt minder dan vier dagen. Van de mannelijke leraren is dat dertien procent.

In een essay dat Hooge op verzoek van het ministerie schreef, stelt de hoogleraar dat scholen waar veel docenten in deeltijd werken zorgen voor “eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren.” Volgens haar leggen deeltijdjuffen hun prioriteiten vooral bij de zorg thuis en dat gaat ten koste van hun werk als leerkracht en de continue professionalisering die daar, volgens Hooge, bij hoort. Daardoor maken deeltijdkrachten het voor anderen met grotere ambities “zeer onaantrekkelijk” om in het onderwijs te gaan werken, stelt zij.

De sectororganisaties van het onderwijs reageren wisselend op de kritiek van Hooge. “Ik wil niet direct zeggen dat het deeltijdwerk problematisch is, maar lastig is het wel”, zegt Rinda den Besten, directeur van de PO Raad. Ook Jan van Zijl van de MBO Raad herkent wel iets in de uitspraken van de Tilburgse hoogleraar. Paul Rosenmöller van de VO Raad daarentegen reageert woedend: “Busladingen buitenlanders komen hier kijken hoe wij dat doen met dat deeltijdwerk. Ik zou dat niet laten varen op grond van één opmerking van de inspectie.”

© Nationale Onderwijsgids