eindtoets basisonderwijs po-raad dekker

DEN HAAG - Leerlingen van de basisschool hoeven op zijn vroegst niet eerder dan in het schooljaar 2014-2015 verplicht de centrale eindtoets te maken. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel dat hierover handelt. Daarover bericht de website van de PO-Raad.

Dit betekent dat basisscholen komend jaar nog steeds zelf kunnen bepalen voor welke toets zij kiezen. Op basis daarvan is het mogelijk leerlingen een onafhankelijk advies over het vervolg van hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs te geven.

De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel in het najaar met staatssecretaris Sander Dekker bespreekt. Stemt de Senaat in met het wetsvoorstel, dan is het de bedoeling dat de verplichte eindtoets voor het eerst tussen 15 april en 15 mei 2015 wordt afgenomen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres