samenwerking alliantie voortgezet onderwijs internet

NIJMEGEN - Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft gekozen voor InterNLnet. Zaterdag hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot internet- en netwerkbeheer.

Alliantie Voortgezet Onderwijs is een alliantie van zeven scholen. Deze zijn verdeeld over twaalf locaties. De komende jaren zal de alliantie gaan gebruikmaken van de InterNLnet-dienst `infrastructure-as-a-service'.

Dankzij de samenwerking is de ICT-kwaliteit van Alliantie Voortgezet Onderwijs de komende jaren nog beter gewaarborgd. Daarmee kan de alliantie haar leerlingen een veilige, stimulerende leeromgeving en goed onderwijs blijven bieden.

Via Netherlandscorporatenews.com

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres