Marant Regionale Onderbouwdag

ELST - Opbrengstgericht werken, leerlingvolgsystemen, themavoorbereiding, 1-zorgroute; het is voor leerkrachten in het basisonderwijs soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Marant organiseert daarom op 22 mei de Regionale Onderbouwdag voor leerkrachten en Intern Begeleiders uit de onderbouw van het basisonderwijs. Op deze dag zal worden stilgestaan bij het belang van rust nemen om zo het overzicht te behouden.

Prof. dr. Ferre Laevers, directeur Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs aan de Katholieke Universiteit Leuven (België), start de dag met een lezing over Stilstaan bij welbevinden en betrokkenheid: de basis voor goed onderwijs. Hierin zal worden belicht hoe een kind in het hier en nu de context ervaart. Hoe het zich voelt in de klas en hoe betrokken het is.

Deelnemers kunnen vervolgens kiezen uit acht workshops, waarin uitgebreid zal worden stilgestaan bij het thema van de dag. Bezoek voor een uitgebreid overzicht van alle workshops die tijdens de Regionale Onderbouwdag gegeven zullen worden de website van Marant.

Marant is een adviesorganisatie voor onderwijsontwikkeling en onderwijszorg uit Elst, waar dagelijks honderdvijftig specialisten zich buigen over vragen uit het onderwijs. Marant werkt voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, en op het terrein van de voorschoolse educatie.

© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink