Weinig aandacht voor gedragsproblemen

DEN BOSCH - In lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs laat de aandacht voor gedragsproblemen van leerlingen erg te wensen over. Dat zegt onderwijsconsulent Ine van de Rijt in het Brabants Dagblad.

Van de Rijt is werkzaam in Oost-Brabant waar zij bemiddelt voor leerplichtige kinderen die langere tijd thuiszitten. In het schooljaar 2010-2011 gingen 16.614 kinderen langer dan een maand niet naar school. Van de Rijt merkt daarbij op dat deze uitval veelal samengaat met de puberteit.

Scholen die leerlingen verwijderen hebben een inspanningsverplichting. Dat betekent dat ze verplicht zijn een alternatief voor de leerling te vinden. Dat blijkt in de praktijk echter vaak niet voldoende te werken en onderwijsconsulenten hebben niet de middelen om dit af te dwingen. 

Een deel van de plaatsingen mislukt en daarnaast kiezen sommige ouders ervoor om na de verwijdering van de school het kind thuis te houden. Aandacht voor de problemen die hiertoe leiden is volgens van de Rijt dan ook hard nodig. "We hebben wel contact met de lerarenopleidingen over aandacht voor gedragsproblemen, maar dat wordt een proces van jaren. Op de pabo's is die aandacht er wel."

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem