samengevat rekenen voortgezet onderwijs rekentoets

GRONINGEN - Bij educatieve mediaspecialist ThiemeMeulenhoff is de uitgave Samengevat Rekenen verschenen. Dit boekje bereidt leerlingen voor op de rekentoets. Het is verkrijgbaar voor havo/vwo en voor vmbo.

De invoering van de verplichte rekentoets voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vereist goed rekenonderwijs. De resultaten van de pilots met de rekentoets zijn zeer slecht.

Ruim vier op de vijf vmbo-bb-leerlingen en meer dan de helft van de vmbo-kb-leerlingen scoren onvoldoende. Zelfs een derde van de vwo’ers haalt geen voldoende.

Met Samengevat Rekenen kunnen leerlingen hun rekenvaardigheid vergroten en zich goed voorbereiden op de rekentoets. In het boekje vinden ze veel voorbeelden, overzichten, rijtjes en feiten. Deze maken de stof concreet. Aan het eind van elk hoofdstuk staan oefenopgaven met antwoorden om te kijken of de stof goed begrepen is.

Alle leerstof en vaardigheden zijn volledig afgestemd op de referentieniveaus. Er kan getoetst worden op niveaus 2F (vmbo) en 3F (havo/vwo).

 

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres