seksualiteit seksuele diversiteit kerndoelen basisonderwijs

GRONINGEN - Vanaf 1 december 2012 worden scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit. Demissionair onderwijsminister Marja van Bijsterveldt heeft een wijziging van de kerndoelen aangekondigd.

De PO-Raad pleit voor inbedding van de kerndoelen binnen de bredere context van respectvol leren omgaan met elkaar en het voorkomen van discriminatie.

Scholen besteden ook uit zichzelf al aandacht aan seksualiteit, bijvoorbeeld door deelname aan de Week van de Lentekriebels. Een nationale projectweek in het basisonderwijs waarin relationele en seksuele vorming gegeven wordt in groep 1 tot en met 8.

Toch zoeken scholen vaak nog naar goede handvatten en concrete aanpakken waarmee leerkrachten aan de slag kunnen. Daarom werkt de PO-Raad mee aan een tweejarige pilot van het ministerie. Daarbij geven 140 scholen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs via experimenten zelf invulling aan de nieuwe kerndoelen.

Via Nieuwsbank.nl

 

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres