Taalcentrum-VU en ANP Business trainen onderzoekers in toegankelijkheid

Het Taalcentrum van de Vrije Universiteit en de zakelijke tak van persbureau ANP gaan samenwerken om onderzoekers te leren hun wetenschappelijke onderzoeksresultaten toegankelijker te maken voor het grote publiek. In een nieuwe training leren zij hun bevindingen zo op te schrijven dat kranten en andere media er meer aandacht aan besteden. Dat meldt ANP Business. 

In een tijd waarin wetenschap geregeld ter discussie staat, is het des te belangrijker dat wetenschappers hun onderzoeksresultaten ondubbelzinnig en in voor iedereen begrijpelijke taal naar voren brengen. Complexe thema's uitleggen in begrijpelijke taal is een fikse uitdaging. Maatschappelijk relevante onderzoeksresultaten bereiken daardoor vaak niet het grote publiek. "Dat is jammer en onnodig", vinden directeur Annette van der Schee van Taalcentrum-VU en ANP-CEO Martijn Bennis.

Programma gezamenlijke training 

Taalcentrum-VU en ANP Business slaan daarom de handen ineen. Op het programma van hun gezamenlijke training staan nieuwswaardig schrijven, helder taalgebruik, teksten structureren en media bereiken. Ook zien deelnemers de ANP-redactie in actie. De redactie is inhoudelijk niet betrokken bij de training.

Media-aandacht voor werk van onderzoekers 

Onderzoekers leren van ervaren trainers uit de praktijk hoe ze pakkende kernboodschappen kunnen formuleren, anekdotes kunnen inzetten, en hun planning kunnen koppelen aan de nieuwsagenda. Hiermee sluiten ANP Business en Taalcentrum-VU aan bij veelgenoemde redenen van onderzoekers om media-aandacht te krijgen voor hun werk, zoals een diverser publiek bereiken, dialoog stimuleren, beleid beïnvloeden en financiering aantrekken.

Boodschap helder overbrengen 

"Het is essentieel dat onderzoekers aan de buitenwereld duidelijk kunnen maken waar zij mee bezig zijn en waarom. Ons trainingsaanbod is erop gericht professionals te helpen hun boodschap helder over het voetlicht te brengen. Door samen te werken met ANP Business kunnen wij nu ook laten zien wat de kracht van de media kan zijn", aldus Annette van der Schee.

Waarde van de wetenschap 

Martijn Bennis vult aan: "Media zijn zich altijd bewust geweest van de waarde van wetenschap voor de samenleving. Sinds de coronacrisis lijkt dit bewustzijn alleen maar sterker geworden. Door samen te werken met Taalcentrum-VU helpen we wetenschappers nu ook in hun communicatie beter aan te sluiten op de wensen van de media."

De training vindt plaats bij het ANP in Den Haag. Op verzoek wordt de training ook op andere locaties gegeven. De eerste training van vier ochtenden begint op 11 juni.

Door: Nationale Onderwijsgids