Ouders leggen vooral zelf de lat hoog voor hun kinderen

In hoeverre treedt werkend Nederland in de voetsporen van zijn of haar ouders? En wordt er druk ervaren vanuit ouders of anderen om voor een bepaalde opleiding of baan te gaan? Uit onderzoek van talentbedrijf Randstad blijkt dat bijna de helft (44 procent) aangeeft dat hun ouders stelden dat een hoger opleidingsniveau tot een betere toekomst zou leiden. 1 op de 3 (33 procent) heeft druk ervaren om voor een bepaalde opleiding te kiezen en ruim een kwart (27 procent) voelde deze druk bij de loopbaankeuze. Dat meldt Randstad.

Opvallend is dat vooral mannen druk voelen vanuit de omgeving (30 procent van de mannen versus 23 procent van de vrouwen) en dat een groter aandeel jongeren (37 procent) ten opzichte van ouderen (23 procent) dit ervaren. Verder geven laagopgeleiden (31 procent) vaker aan een push te voelen om voor een bepaald beroep te gaan dan hoogopgeleiden (27 procent). Vooral ouders zijn hiervoor verantwoordelijk, aldus 35 procent van de respondenten, gevolgd door andere familieleden (29 procent) en vrienden (26 procent).

Talenten van mensen 

“Dit onderzoek toont aan hoeveel invloed ouders en anderen hebben op de opleidings- en baankeuze van werkend Nederland. Kijkend naar de huidige arbeidsmarkt is het niet zo dat hoe hoger opgeleid je bent, hoe beter je werkperspectief is. Ieder mens heeft talenten en ieder mens is een talent. Ga het gesprek aan over wat echt past bij de talenten van mensen in combinatie met waar de duurzame kansen op de arbeidsmarkt liggen", aldus Werner Klaassen, algemeen directeur Randstad Nederland.

Beroep waar je als kind van droomde 

31 procent van de respondenten is gaan doen waar als kind over werd gefantaseerd. De top drie meest genoemde redenen om niet te gaan voor het beroep waar je als kind aan dacht, zijn: twijfel of het zou lukken om er in terecht te komen (34 procent), onzekerheid of een beroep goed zou passen (31 procent) en twijfel om hier succesvol in te zijn (31 procent). 

Van ouder op kind 

Iets minder dan de helft (41procent) geeft aan dat meerdere familieleden in dezelfde branche werken. De gezondheidszorg (30 procent), het onderwijs (13 procent) en ICT, media en telecom (10 procent) zijn de vakgebieden die het meeste worden doorgegeven van ouder op kind. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat ‘het overbrengen van de passie voor het vak of werk’ vooral voorkomt in de branches gezondheidszorg en welzijn en het onderwijs. 

“Opvallend is dat we in dit onderzoek zien dat ook zonder gevoelde druk een aanzienlijk deel van de Nederlanders qua baankeuze hetzelfde pad bewandelt als de ouders. Blijkbaar worden talenten, vaardigheden en passie voor bepaalde vakgebieden tussen familieleden doorgegeven", aldus Oscar van Mourik, gedragswetenschapper Randstad Nederland.

Onderzoek 

Randstad liet dit onderzoek uitvoeren onder werkend Nederland in samenwerking met onderzoeksplatform Toluna. Resultaten van dit onderzoek zijn representatief voor de beroepsbevolking in de sectoren: horeca, bouw, transport, onderwijs, zorg, techniek en retail, vertegenwoordigd vanuit alle opleidingsniveaus, leeftijden en regio’s in Nederland.

Door: Nationale Onderwijsgids