VNG: voor onderwijstraject statushouders is structureel geld nodig

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de rijksoverheid op voor 1 juli dit jaar de financiering van het onderwijstraject waarmee statushouders worden voorbereid op een vervolgopleiding structureel te garanderen. Tot nu toe is voor het traject in 2022 één keer een bedrag toegekend van 24 miljoen euro, aldus de VNG. Volgens de vereniging kunnen gemeenten hierdoor geen meerjarige contracten afsluiten met onderwijsinstellingen.

Volgens de VNG moeten gemeenten de komende jaren, mede door de opvangcrisis, "een stijgend aantal inburgeraars een passende inburgering en integratie aanbieden". De financiële onzekerheid van gemeenten over de bekostiging van dit traject zou ten koste gaan van de inburgeraars en de partners waarmee gemeenten samenwerken.

Wachtstand 

Dit traject is volgens de VNG een essentieel onderdeel voor de verdere integratie van statushouders. "Niet goed voorbereid zijn op het reguliere onderwijs betekent dat de inburgeraar in de wachtstand zit", aldus de VNG. "Daarbij is het ook maatschappelijk onverantwoord met deze huidige krappe arbeidsmarkt waarbij we in zoveel sectoren tekorten aan arbeidskrachten hebben."

De regie 

De gemeenten hebben sinds 1 januari dit jaar de regie op de inburgering van statushouders.

Door: ANP