Europese onderwijsprijs voor Digitale Scheurkalender Burgerschap

De Digitale Scheurkalender Burgerschap heeft op 5 juli 2021 een Comenius EduMedia Zegel gewonnen in de categorie 'Digitale Leermiddelen'. Deze digibordlessen zijn ontwikkeld door Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland om grote thema’s als diversiteit, solidariteit, globalisering en vrijheid van meningsuiting bespreekbaar te maken voor vmbo-leerlingen. Dit meldt Kunstgebouw.

Iedere les start met een kunstwerk. Leerlingen zien bijvoorbeeld de reusachtige naaldhakken van Joana Vasconcelos die gemaakt zijn van pannen en deksels. Door met de ogen van de kunstenaar naar de rol van de vrouw in onze samenleving te kijken, worden ze aan het denken gezet over het thema gelijkheid. Verderop in de les ontdekken ze dat hoge hakken ooit alleen voor mannen waren. Hoe hoger de hak, hoe hoger de status. Door kunst en erfgoed als uitgangspunt te nemen, worden leerlingen uitgedaagd om na te denken over verschillende perspectieven.
 
De digibordlessen zijn vakoverstijgend in te zetten, vragen weinig voorbereiding van de docent en zijn gratis te gebruiken. De lessen zijn ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo. Maar inmiddels wordt er ook op havo, vwo en mbo enthousiast gebruik van gemaakt.
 

Gerenommeerde Europese onderscheiding 

De Comenius EduMedia Awards worden jaarlijks uitgereikt door het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie aan vooruitstrevende Europese multimediale onderwijsproducten.
 
De deskundige jury bestaat uit wetenschappers, beroeps- en onderwijsbeoefenaars afkomstig uit zes Europese landen. Een ‘Siegel’ (zegel) staat voor erkenning voor kwalitatief hoogwaardig digitaal educatief materiaal.
 

Over de makers 

De Digitale Scheurkalender Burgerschap is een project van Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Kunstgebouw zet zich in voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Erfgoedhuis Zuid-Holland maakt zich hard voor het behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed. De Digitale Scheurkalender Burgerschap is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het VSBfonds en de provincie Zuid-Holland.
 
Door: Nationale Onderwijsgids